VIER MANIEREN OM VEE MINERALEN TE VERSTREKKEN
zaterdag 1 januari 2005

Mineralen, bij vleesvee in schrale natuurgebieden is het iets om op te letten. Aanvulling kan op vier verschillende manieren. De voor- en nadelen ervan op een rij.

Het rantsoen van zoogkoeien bestaat vaak slechts uit gras of graskuil, eventueel aangevuld met maïs. De mineralenvoorziening hangt dan geheel af van het bodemtype. Er is daardoor een reëel risico op tekorten aan één of meerdere mineralen. Dit kan bevestigd worden middels bloedonderzoek van een aantal dieren.

Als bekend is dat de koeien een tekort hebben, moet voor een manier van mineralen verstrekken gekozen worden waarbij het zeker is dat alle koeien hun dosis krijgen. Als er nooit problemen zijn, maar voor alle zekerheid worden toch wat mineralen verstrekt, komt de keuze eerder bij de minst kostbare of de minst arbeidsintensieve manier te liggen. Hieronder voor- en nadelen van vier verschillende manieren van bijvoeren.


1. Likstenen en mineralenemmers

Voordelen:

Likstenen en emmers zijn met name in de wei gemakkelijk in gebruik.
Als de blokken of emmers verspreid in de wei worden geplaatst, is er weinig vertrapping.
Likstenen en emmers zijn iets goedkoper dan bolussen en zakken mineralen.
Nadelen:

Niet alle koeien nemen op deze manier mineralen op. Koeien die geen zouthonger hebben, maken geen gebruik van de likstenen of –emmers.
Is de opname gering, dan is er verlies doordat de blokken verregenen. Er is ook verlies doordat sommige dieren veel meer opnemen dan ze nodig hebben.

2. Mineralenbrok

Voordelen:

Alle koeien krijgen hun deel van de mineralen binnen mits er genoeg vreetplaatsen zijn.
Voer je de dieren dagelijks wat brok, dan blijven ze mak en is er goede dagelijkse controle op de gezondheid.
Nadelen:

In de wei brok bijvoeren veroorzaakt veel vertrapping rond de troggen.
Afhankelijk van het rantsoen hebben de dieren de mineralen wel, maar de brok niet per se nodig.

3. Mineralen over het voer

Voordelen:

Mineralen over het voer strooien is net name tijdens de stalperiode een ideale methode om elk dier dagelijks te voorzien van zijn portie.
Geen verlies of verspilling.
Nadelen:

In de weide is deze methode niet praktisch als er niet bijgevoerd hoeft te worden.
De methode is arbeidsintensief.

4. Mineralenbolussen

Voordelen:

Bij toediening van mineralenbolussen ga je dagelijkse rompslomp uit de weg. Na eenmalige toediening hoeft er 4 tot 6 maanden niet naar omgekeken te worden. Met name tijdens de weideperiode is dit een efficiënte en makkelijke methode: vlak voor het inscharen een bolus inbrengen en klaar is Kees.
Elk dier wordt gegarandeerd dagelijks van de benodigde portie mineralen voorzien.
Het prijsverschil tussen zakken mineralen en bolussen is afhankelijk van waar en wat men bestelt. Als dagelijks de op de zakken aangegeven hoeveelheden worden verstrekt, zijn de mineralenbolussen waarschijnlijk iets goedkoper dan de zakken.
Nadelen:

Toedienen van bolussen vereist enige inspanning.
Een koe kan de bolus tijdens het herkauwen uitspugen, maar dit gebeurt zelden. Vaak moeten ze twee bolussen hebben, waardoor dit risico ondervangen wordt.

Uit: Boerderij/Vleesvee 90 - no. 5 (24 mei 2005)


>> terugwaarom hereford koeien
geschiedenis

kenmerken van de koeien en het vlees

achtergrond
links
World Hereford Council

Nederlandse Vleesveestamboeken

Overzicht internationale Herefordstamboeken

Masto Hereford

Natuurbeheer Limburg

De Kok Herefords

Horstinge Herefords

De Stolpe Herefords

De Gèskieker

Decora Herefords

Hof te Boekelo Traditional Herefords

Pure Graze (afzet stieren)

Weiderij Horison

Wenum Hoeve

Kudde van Terschelling (Van Deelen)

CRV

Veeteelt Vlees

www.herefordbreeder.net
disclaimer
disclaimer