Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Meest recent

Zoogkoeienhouders hebben fosfaatrechten nodig voor het vrouwelijk jongvee dat bestemd is om zoogkoe te worden. Na de invoering van het stelsel van fosfaatrechten per 1 januari 2018 kwam volgens de minister van LNV aan het licht dat er onduidelijkheid bestond over welk jongvee onder het stelsel viel. Daarop kwam zij medio 2018 met een beleidsregel. Op grond van deze beleidsregel komt op 2 juli 2015 aanwezig vrouwelijk jongvee niet in aanmerking voor toekenning van fosfaatrechten, indien deze nadien zijn geslacht zonder een kalf te krijgen. Voor een aantal zoogkoeienhouders had de beleidsregel tot gevolg dat reeds toegekende fosfaatrechten weer (deels) werden ingetrokken.

Medio april 2019 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (de hoogste rechter in deze) echter geoordeeld dat de beleidsregel een verkeerde uitleg geeft aan het bepaalde in de Meststoffenwet. Ook jongvee dat is geslacht zonder een kalf te krijgen, komt in aanmerking voor toekenning van fosfaatrechten.

Voor nog lopende zaken is dit goed nieuws, want in dat geval wordt bij de toekenning van fosfaatrechten rekening gehouden met de uitspraak van het College. Indien het aantal fosfaatrechten echter onherroepelijk vaststaat (geen lopende bezwaar- of beroepsprocedure), vindt er geen correctie meer plaats.

Print

Aantal weergaven (2492)

Theme picker

Nieuwsarchief

Bekijk hieronder het nieuwsarchief van de Dutch Hereford Society

2019

Najaarsdag 7 december

Najaarsdag 7 december

Zeeasterweg 15, 8219PM in Lelystad. van 13:00 tot 17:00 uur
RSS

Theme picker

2018

Theme picker

2017

Theme picker

2016

Theme picker

2015

Theme picker

Sponsoren