Selecteer wijze zoeken
  • Website
  • Web
Search

Meest recent

Gebruikers van landbouwgrond kunnen in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Daarvoor moet men wel over betalingsrechten beschikken en moet worden voldaan aan de voorwaarden voor ‘actieve landbouwer’. Wanneer schapen en/of vrouwelijk jongvee grazen op niet-subsidiabele grond (bijv. duinen, kwelders of heide) kan men graasdierpremie aanvragen. Ook in dit geval moet er sprake zijn van een ‘actieve landbouwer’.

Men voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer als het bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KvK. Is er sprake van een nevenactiviteit, dan moet men met een accountantsverklaring aantonen dat de landbouwactiviteiten niet onaanzienlijk zijn.

De voorwaarden voor het aanvragen van graasdierpremie zijn vanaf dit jaar wel aangescherpt. De dieren waarvoor premie wordt aangevraagd, moeten op 15 mei 2019 op het bedrijf aanwezig zijn. Deze dieren moeten van 15 mei tot en met 15 oktober ononderbroken extensief grazen op niet-subsidiabele grond van het bedrijf. De dieren mogen wel eerder afgevoerd worden, maar dan wordt de premie evenredig per dag berekend.

Bij een controle op het bedrijf moet men kunnen laten zien welke percelen gebruikt worden voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.

 
Print

Aantal weergaven (2238)

Theme picker

Nieuwsarchief

Bekijk hieronder het nieuwsarchief van de Dutch Hereford Society

2019

Hereford een ras met toekomst (videofragment)

Hereford een ras met toekomst (videofragment)

De Dutch Hereford Society hield afgelopen zaterdag een nationale keuring. De Zweedse keurmeester Miranda Lysell stond voor een moeilijke opgave, want het niveau van de gepresenteerde runderen was hoog.

RSS

Theme picker

2018

Theme picker

2017

Theme picker

2016

Theme picker

2015

Theme picker

Sponsoren